Tag Archives: Hefeweizen

Gasthof Krone ร้านอาหารบาวาเรี่ยน รสเลิศของเมือง Fussen ประตูสู่ปราสาท Neuschwanstein

Gasthof Krone

Gasthof Krone ร้านอาหารบาวาเรี่ยน รสเลิศของเมือง Fussen อร่อยทั้งเบียร์ และ อาหารทุกเมนูที่สั่ง แนะนำให้มากินได้รับรองว่าไม่เสียคน

Read More »