Tag Archives: รักสลักเงา

รักสลักเงา – ภัสรสา

"รักสลักเงา" เป็นเรื่องของพี่ผี หรือพี่วี แห่งตระกูลดุรงควิเชียร เรื่องราวมีเนื้อหาต่อจาก"เกมกุญชร" และเปิดเผยจุดสำคัญของ "เกมกุญชร" ด้วย

Read More »