Tag Archives: ฟุสเซ่น

Hotel Fantasia ที่พักกลางเมือง Fussen จุดเชื่อมต่อไปยังปราสาท Neuschwanstein

Hotel Fantasia

Hotel Fantasia โรงแรมใน ฟุสเซ่น (Fussen) เมืองเล็ก ๆ ในแคว้นบาวาเรีย ทางใต้ของเยอรมัน หลายคนรู้จักเมืองนี้เพราะมันอยู่ใกล้ปราสาท Neuschwanstein เลยทำให้ที่นี่เป็นเหมือนที่พักสำหรับคนอยากไปเที่ยวปราสาทแต่เช้า แต่เมืองนี้มีดีเกินกว่าจะเป็นทางผ่านนะ

Read More »