Tag Archives: ซีรียส์ม้า

เกมอาชา – ภัสรสา

เรื่องม้าต้อง "ภัสรสา" 5555  "เกมอาชา" เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายในชุดม้า  (เกมกาเหว่า , เกมกุญชร , รักสลักเงา)  ตั้งแต่อ่านชุดนี้มา รู้จักม้าและกีฬาเกี่ยวกับม้ามากขึ้นเลย  และรู้สึกว่าม้าเป็นสัตว์ที่่น่าสนใจและน่ารักมากกก

Read More »

เกมกุญชร – ภัสรสา

"เกมกุญชร" นิยายเล่มที่ 2 ของซีรีย์ม้า ของภัสรสา นิยามเล่มแรกของซีรีย์คือ "เกมกาเหว่า" เล่มนี้เป็นทีของช้าง ชนัญญู จะได้เป็นพระเอกบ้าง

Read More »