Tag Archives: คดีฆาตกรรมเจ้าหญิงสโนว์ไวท์

คดีฆาตกรรมเจ้าหญิงสโนว์ไวท์ – มินะโตะ คะนะเอะ

รู้จักนักเขียนคนนี้ มินะโตะ คะนะเอะ ครั้งแรกจากเรื่อง "คำสารภาพ" จี๊ดใจมากสำหรับเรื่องนั้น พอเจอ "คดีฆาตกรรมเจ้าหญิงสโนว์ไวท์" ไม่ต้องคิดมากค่ะ หยิบมาได้เลย

Read More »