Tag Archives: ชุดธิโมส์

ทิพย์แห่งรัก – ดวงตะวัน

"ทิพย์แห่งรัก" นิยายเล่มที่ 17 แห่งชุดธิโมส์ เรื่องราวใน "ทิพย์แห่งรัก" เป็นเรื่องราวต่อเนื่องจาก "มรรคาแห่งรัก" นิยายธิโมส์เล่มก่อนหน้า

Read More »

มรรคาแห่งรัก – ดวงตะวัน

มรรคาแห่งรัก นิยายเล่มที่ 16 ในชุด ธิโมส์ ผลงานของ "ดวงตะวัน" เล่มนี้จะเปิดเผยเรื่องของเทพทั้ง 3 ของธิโมส์ กับเรื่องราวที่เป็นตำนานเล่าขานมาถึงปัจจุบัน

Read More »