Tag Archives: กรุงปราก

U Provaznice ร้านอาหารกลางเมืองเก่า ใจกลางปราก

U Provaznice ร้านอาหารฝั่งเมืองเก่า ใจกลางกรุงปราก หาไม่ยาก สำรวจมาแล้วว่าคะแนนรีวิวดีทั้ง google และ tripadvisor จากคนรีวิวพันกว่าคน

Read More »

Puskin Restaurant ร้านอาหารย่านเมืองเก่าในกรุงปราก

Puskin Restaurant ร้านอาหารย่านเมืองเก่าในกรุงปราก ท่ามกลางร้านอาหารที่มากมายหลากหลาย เราเลือกร้านนี้เพราะใกล้ที่พัก แต่อาหารก็ใช้ได้ คุ้มราคาอยู่นะ

Read More »